[rev_slider alias=”Oplossingen”]

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan. SIMMIS biedt de mogelijkheid om met behulp van een Tool aan een groot gedeelte van deze wet te voldoen. Deze Tool heeft betrekking op de verplichte uitvoering van een Privacy Impact Assessment (PIA) en de documentatieplicht door middel van het bijhouden van een register. Klik hier voor meer informatie !


[rev_slider alias=”avg-rpia”]

CRM

Gebruik onze CRM oplossing om klantgegevens te beheren, leads te genereren, contracten te beheren, etc. Alles wat je nodig hebt voor je salesproces heb je binnen handbereik. Met onze flexibele ontwerp mogelijkheden kunt u snel (zelf) schermlay-outs maken, aanpassen en bewerken.

Inspection Tool

Met onze Inspection Tool kun je snel en eenvoudig (muliple choice) vragenlijsten samenstellen. Voorzien van scores en kleuren is het benchmarken van verschillende objecten mogelijk. Met behulp van onze Inspection App voor Android en iOS tablets worden inspecties, audits en RI&E’s uitgevoerd.

Inspection App.
Met de Inspection App voor Android en iOS tablets kunnen de inspecties, audits en RI&E’s eenvoudig en snel worden uitgevoerd. Per antwoord kun je drie foto’s bijvoegen als bewijsmateriaal.

Incident management

[rev_slider alias=”Incident”]

Met de Incident management module van SIMMIS heeft u een totaal oplossing voor het registreren, beheren en onderzoeken van incidenten. Deze module kenmerkt zich door:
– Snelle registratie en invoer van incidenten (wereldwijd) via je eigen website.
– Toewijzen van taken en acties met bijbehorende deadlines.
– Volgen van de voortgang van de invoer van corrigerende en preventieve maatregelen.
– Oneindig schaalbaar en aanpasbaar aan je eigen bedrijfsomstandigheden.
– Mogelijkheid tot het vertalen van de incidenten indien ingevoerd in een vreemde taal.
– Etc.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Deze toepassing heeft standaard oa. de volgende tabellen:
– Bedrijventabel. Hierin worden de gegevens van de beveiligingsbedrijven en locaties opgenomen;
– RI&E-tabel. Deze tabel bevat de feitelijke vragen, antwoorden en acties die in het plan van aanpak (PvA) worden vermeld. – Klanttabel. Hierin staan de klantgegevens en de locaties waar de RI&E’s zijn uitgevoerd. – Medewerkerstabel. Alleen die informatie wordt opgenomen die voor de uitvoering van de RI&E van belang is.
De RI&E en de RI&E-vragen gaan gekoppeld worden aan de medewerker die deze uitvoert. Tevens is er de mogelijkheid om de onderdelen van het PvA te koppelen aan verschillende (verantwoordelijke) medewerkers.

[rev_slider alias=”RI&E”]

Overige modules

– Beheer van interne en externe audit
– Inzicht en controle op (milieu)vergunningen
– Uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
– VCA – checklist- Werkplekinspecties
– Toolbox meetings
– Klachtenafhandeling
– Strategie, acties en doelstellingen

– Monitoring
– Prestatie Indicatoren
– Klanttevredenheidsonderzoeken
– Inzicht in blootstelling van medewerkers aan bedrijfsspecifieke risico’s, zoals geluid, asbest, kwartsstof, allergenen, bestrijdingsmiddelen en/of dieselmotoremissie.

SIMMIS B.V.
Meertenshof 6

4021 VT Maurik
Telefoon: +31 6 53 86 79 89
E-mail: info@SIMMIS.nl