LOGO-SIMMIS-oranjewit

 

PROCESSEN BORGEN

LEES MEER

WIJ MAKEN HET INZICHTELIJK

SIMMIS is leverancier van Commence-software voor management informatie. Zowel extern naar de klant (CRM) als intern (MIS) naar de organisatie en haar personeel. Modulair van opzet waardoor organisaties in staat zijn daar waar nodig te sturen, te beheren, te controleren en te verbeteren. Standaard op maat!

JUST IN TIME!

Organisaties hebben vaak honderden of zelfs duizenden processchema’s, procedures, werkinstructies en formulieren. Hoe bewaar je het overzicht en zorg je ervoor dat iedereen op het juiste moment de juiste informatie ter beschikking heeft?

WE DELIVER!

De SIMMIS software structureert informatie, geeft inzicht en helpt slagvaardiger te ondernemen in de dynamiek van vandaag. En die van morgen.

VOOR U!.

Ideaal voor klein, middel en grote bedrijven.

Volledig in controle, overal ter wereld!

SIMMIS – STRONG IN MODULAIR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Processen: borgen, beheren, controleren, sturen & optimaliseren!

Eenvoudig en overzichtelijk! Ideaal voor kleine en grote bedrijven!

SIMMIS – STRONG IN MODULAIR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

COMMENCE

Passion leads to design,
design leads to performance,
performance leads to success!
SIMMIS

SIMMIS is leverancier van Commence-software voor management informatie. Zowel extern naar de klant  als intern naar de organisatie en haar personeel. Modulair van opzet waardoor organisaties in staat zijn daar waar nodig te sturen, te beheren, te controleren en te verbeteren. Standaard op maat!

Onze klanten willen flexibele en gebruiksvriendelijke software om continu hun processen en prestaties verbeteren.

De praktijk leert, dat klanten die Commence invoeren in hun organisatie al heel snel enthousiast raken over de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kracht van het product. Naarmate de organisatie groeit, groeit Commence met hun mee. Commence is ontwikkeld als een framework, een sterke basis met daar omheen alle mogelijkheid om naar eigen behoefte uit te breiden. Daardoor zijn flexibiliteit en aanpasbaarheid dé sterke eigenschappen van Commence.

Commence MIS stelt behalve het bedrijf en de klant de medewerkers centraal.

Bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen vervullen medewerkers de hoofdrol. Goede zorg voor je medewerkers is derhalve essentieel.

  • Management van bedrijven inzicht geven in hoeverre zij voldoen aan wet- en regelgeving
  • Denk aan milieu vergunningen, RI&E, interne en externe audits, etc.
  • Ter aanvulling op ISO 9001 – 14001 en 18001 – VCA checklist
  • Praktische handvatten m.b.t. operationeel risicomanagement en compliance
   • Inzicht in de risico’s die men loopt door niet te voldoen in één systeem d.m.v. dashboard
   • Bedrijven willen een signaalfunctie over wanneer men wat moet uitvoeren
   • Zorgdragen dat medewerkers niet worden blootgesteld aan bedrijfsspecifieke risico’s, denk aan geluid, asbest, kwartsstof, allergenen, etc…
    • Klachtenafhandelingsprocedure / melding incident-ongeval / milieu meldingen naar bevoegd gezag
    • Leveranciersbeoordelingen
    • Klanttevredenheidsonderzoeken
    • Strategie, acties en doelen
    • Monitoring
    • SWOT

Wij maken het overzichtelijk en geven inzicht!

SIMMIS – STRONG IN MODULAIR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Inzichtelijk maken van: processen, mensen, producten, klanten,
projecten, informatie, regelingen, procedures, werkinstructies, formulieren, ect…

SIMMIS Incident Management

Setting the standard in
Incident Management!SIMMIS

Incident Management IcM is het geheel van activiteiten van een bedrijf of organisatie om gevaren te identificeren, te analyseren en corrigeren om een ​​toekomstige herhaling te voorkomen.

De omgeving waarin ondernemingen tegenwoordig zakendoen, is aan steeds snellere veranderingen onderhevig. Diverse ontwikkelingen brengen niet alleen kansen met zich mee, maar ook bedreigingen en risico’s. Dit besef en toenemende regelgeving ten aanzien van organisatie en beheersing, brengen steeds meer ondernemingen ertoe om risicomanagement een geïntegreerd onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering.

Door de flexibiliteit van Commence is men in staat om ontwikkelingen direct in het Incident Management system te verwerken waardoor men continu in controle is ook in sterk wijzigende omstandigheden.

De praktijk leert, dat klanten die Commence invoeren in hun organisatie al heel snel enthousiast raken over de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kracht van het product. Naarmate de organisatie groeit, groeit Commence met hun mee. Commence is ontwikkeld als een framework, een sterke basis met daar omheen alle mogelijkheid om naar eigen behoefte uit te breiden. Daardoor zijn flexibiliteit en aanpasbaarheid dé sterke eigenschappen van Commence.

  • Invoer incident rapporten op eigen website
  • Automatische vertaling naar het Engels
   • Inzicht in de risico’s die men loopt door niet te voldoen in één systeem d.m.v. dashboard
    • Klachtenafhandelingsprocedure
    • Incidentmeldingen

SIMMIS Audits & Inspections

BELEID & ALG. VOORWAARDEN

CONTACT